fbpx

Flutura Talk

Shiko Aktivitetet

Flutura Debate Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Movie Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Reading Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Interns Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Hiking Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Volunteers Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Gaming Club

Shiko Aktivitetet

Flutura Creative Club

Shiko Aktivitetet

Flutura TALK

Ka mision promovimin e ideve dhe emrave nga fusha të ndryshme që shërbejnë si model inspirimi për të rinjtë dhe të rejat e Drenasit. Përmes rrëfimeve personale, Flutura TALK do t’i prezantojë të ftuarit nga një këndvështrim ndryshe i cili do t’i frymëzojë të rinjtë që të thyejnë barrierat, normat dhe konstruktet sociale për të arritur potencialin e tyre.

Flutura Debate Club

U mundëson nxënësve që përmes organizimit të debateve të përmirësojnë aftësitë e të menduarit kritik, zhvillojnë aftësitë komunikuese dhe të shtjellojnë tema, dukuri e probleme me të cilat përballen në jetën e përditshme.

Flutura Debate Club është formuar me qëllim që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe mendimit kritik. Përmes diskutimit nxënësit …

Është mbajtur Flutura Debate Club me nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta, me ç’rast pjesëmarrësit patën mundësinë të artikulojnë mendimet …

Është formuar Flutura Debate Club, me qëllim që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe mendimit kritik. Përmes diskutimit nxënësit …

Flutura Movie Club

Improvizon kinemanë në hapësirat e Akademisë, mbledhë një herë në muaj nxënës/fansa filmash për të parë filma dhe për të diskutuar së bashku. Filmat shpesh ngrenë disa nga pyetjet e mëdha të jetës dhe na bëjnë të mendojmë për çështje serioze, morale dhe shpirtërore.

Flutura Reading Club

Është një grup i leximit brenda Akademisë “Flutura” e cila përmes aktiviteteve të organizuara synon edukimin e një gjenerate nëpërmjet kultivimit të kulturës së leximit.

Flutura Interns Club

Flutura Interns Club po krijon një rrjet të praktikantëve, të cilët pas përfundimit të trajnimeve profesionale në profilet që ofron Akademia, synon t’i angazhojë ata në punë praktike brenda Flutura Academy dhe kompanive simotra.

Pas përfundimit me sukses të trajnimit nëntë mujorë në Flutura Academy, si dhe praktikës profesionale gjashtë mujore të ofruar përmes rrjetëzimit nga …

Një tjetër nxënës i Akademisë Flutura iu bashkua ekipit të Treedev. Nxënësi ynë, Edmond Mehmeti ka filluar punën praktike si programer në …

Nxënësi ynë, Lorik Vrellaku ka filluar punën praktike si programer në kompaninë Treedev në Prishtinë, ndërkohë që është duke vazhduar trajnimin për …

Edhe një nxenës i Akademisë Flutura filloi punën praktike në kompaninë Treedev Nxënësi ynë, Andi Bujupi ka filluar punën praktike si programer …

Edhe një student i suksesshëm nga Akademia Flutura u bashku në kompaninë Treedev Nxënësi ynë, Blendi Brahimi ka filluar punën praktike në …

Nxënësi Euron Nika ka filluar punën praktike si Dizajner në kompaninë Taktika Studio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë …

Nxënësi ynë, Altin Thaqi ka filluar punën praktike si Dizajner në kompaninë @treedev_io në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë …

Nxënësja Arvanita Gashi ka filluar punën praktike në kompaninë @taktikastudio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujorë të Dizajnit …

Nxënësi ynë Rilind Morina ka filluar punën praktike në @taktikastudio në Prishtinë, pas përfundimit me sukses të trajnimit gjashtë mujor të Dizajnit …

Flutura Volunteers Club

Është grup vullnetarësh të cilët përfshihen në aktivitetet e Akademisë, duke shkëmbyer njohuri, fituar eksperinca dhe duke dhënë kontribut të vlefshëm për komunitetin dhe vendin ku jetojnë.

Mjedisi në të cilin jetojmë është shumë i rëndësishëm, ndaj përpjekjet tona të vogla së bashku me nxënësit tanë, më shumë konsistojnë …

Stafi i ”Flutura Academy” iu bashkua sot aksionit për pastrim të qytetit në Ditën Ndërkombëtare të Pastrimit. Le të kujdesemi për mjedisin …

Flutura Gaming Club

Flutura Gaming Club është formuar me qëllim që nxënësit të kenë mundësi në kohën e lirë të zhvillojnë lojëra argëtuese së bashku me moshatarët e tyre, sepse lojërat e ndryshme ndikojnë tek fëmijët në zhvillimin kognitiv emocional, si dhe në atë fizik rekreativ

Flutura Gaming Club është formuar me qëllim që nxënësit të kenë mundësi në kohën e lirë të zhvillojnë lojëra argëtuese së bashku …

Flutura Creative Club

Flutura Creative Club mundohet të mbaj mjedisin e akademisë interesant dhe kreativ, duke u fokusuar në nxjerrjen e ideve të ndryshme nga nxënësit.

Flutura Creative Club mundohet të mbaj mjedisin e akademisë interesant dhe kreativ, duke u fokusuar në nxjerrjen e ideve të ndryshme nga …

Është mbajtur Workshop njëditor me nxënësit tanë të shkollave të mesme të ulëta, me temën Artificial Intelligence and Machine Learning. Machine Learning …