Flutura Gaming Club

Flutura Gaming Club është formuar me qëllim që nxënësit të kenë mundësi në kohën e lirë të zhvillojnë lojëra argëtuese së bashku me moshatarët e tyre, sepse lojërat e ndryshme ndikojnë tek fëmijët në zhvillimin kognitiv emocional, si dhe në atë fizik rekreativ.

Flutura Gaming Club

Flutura Gaming Club është formuar me qëllim që nxënësit të kenë mundësi në kohën...