Flutura Creative Club

Flutura Creative Club në qendrën në Ferizaj, është organizuar për të zhvilluar pasionin e talentin e fëmijëve me anë të punimeve kreative të ndryshme përmes argëtimit.

Vet organizimi, ndër të tjerash ka për qëllim që përmes zgjedhjes së idesë më të mirë dhe zbatimit të saj, të ndihmojë në përmirësimin e të nxënit, vendimmarrjes, imagjinatës, bashkëpunimit dhe punës në grup mes nxënësve. Në këtë mënyrë, nxënësit me ndihmën e stafit kanë krijuar punime kreative, duke e zbukuruar edhe më shumë hapësirën përbrenda Fluturës.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »