fbpx

Flutura Academy u krijua në vitin 2020 dhe është pjesë e Bambus Group, fillimisht u jetësua si platformë mësimi por edhe si vendtakim i mundësive. Si platformë digjitale u lansua si një nevojë në kohën e fillimit të pandemisë. Vetëm në muajt e parë u realizuan mbi 100 mijë ushtrime me mbi 11000 nxënës përdorues aktiv, në 62 shkolla të ndryshme.

1 +
Shkolla
1 +
Nxënës
1 +
Ligjerata

Nga shtatori i vitit 2021 Flutura Academy u realizua edhe si qendër me prezencë fizike, për zhvillimin dhe aftësimin e të rinjve me shkathtësitë e nevojshme inovative mbështetur në kërkesat e tregut dinamik të punës. Kemi nisur rrugëtimin tonë në Drenas, duke përzgjedhur t’i përkushtohemi e t’i japim mundësi fillimisht komunave më të vogla, e pastaj duke zgjeruar potencialin dhe energjinë në secilën zonë.

Pse Flutura


Emrin “Flutura” e zgjodhëm për shkak se në një formë procesi i metamorfozës së fluturës e reflekton procesin e përgatitjes/rritjes profesionale dhe personale të secilit individ. Asnjë larvë s’mund të arrijë të jetë flutur pa kushtet e nevojshme për ta realizuar procesin e transformimit me sukses. Ngjashëm, pa aftësimin me shkathtësitë e nevojshme për tregun e sotëm të punës, asnjë i ri s’mund t’i realizojë pritjet dhe ëndrrat e veta.

Group 54

Misioni

Flutura synon ta forcojë lidhjen mes nevojave të tregut të punës dhe sistemit profesional arsimor. Duke i identifikuar shkathtësitë më të kërkuara në tregun bashkëkohor të punës, ne i konceptojmë kurset që do t’i ofrojnë këto shkathtësi në mënyrë sa më efikase dhe të shpejtë.


Group 52

Vizioni

Flutura do të jetë pikëtakimi i të gjithë të interesuarve për t’i ndërtuar shkathtësitë e tyre që do t’ua mundësojë zhvillimin e një karriere të suksesshme në tregun lokal të punës dhe më gjërë. Vizioni ynë është që të fuqizojmë rininë në të gjitha rajonet e Kosovës duke ofruar trajnime të cilat ngrisin punësueshmërinë e tyre dhe përmirësojnë mirëqënien e përbashkët.

Pse në Drenas

Kemi nisur rrugëtimin tonë në Drenas, duke përzgjedhur t’i përkushtohemi e t’i japim mundësi fillimisht qendrave më të vogla, e pastaj duke zgjeruar potencialin dhe energjinë në secilën zonë. E gjithë kjo është investim nga Bambus Group, me vizionin për ofrim të mundësive për zhvillim të potencialit të të rinjve tanë.

Ekipi

Fadil Ahmetaj

Themelues dhe Drejtor Ekzekutiv

Rina Shabani

Koordinatore Ekzekutive

Kaltrina Haradini

Ndihmës-Koordinatore

Lirjeta Kastrati

Koordinatore e Programeve

Mentor Qorri

Udhëheqës i programit “Zhvillues Softueri Junior”

Fatbardha Mustafa

Zyrtare e Financave

Greta Isufi

Trajnere

Alma Dvorani

Trajnere

Albiona Sylaj

Trajnere

Arta Qorri

Trajnere

Donika Plakiqi

Zyrtare Administrative

Albina Ahmeti

Asistente Administrative

Leon Nika

Fotograf dhe Dizajner Grafik

Arbian Shkodra

Përgjegjës për IT

Bordi Drejtues

Bekim Ahmetaj

Kryetar i Bordit Drejtues

Festim Mustafa

Anëtar

Fejzullah Hajrizi

Anëtar