Ndërtoni shkathtësitë në Flutura Academy

Drenas

Ferizaj

PODUJEVë

Prizren

Shtime

Kategoritë e trajnimeve tona

Disa nga kategoritë më të kërkuara

10+ Partnerë

 

1 – 1
1 – 2

Nxënës nga 6 deri 20 vjeç

Në fokus të edukimit dhe zhvillimit të gjeneratave të reja

Me qëllim shtrirjen në të gjitha qytetet e Kosovës dhe jo vetëm, synimi jonë është që gjeneratat e reja të edukohen dhe zhvillohen duke u bazuar konform trendeve të kërkesave të tregut.

Fakte rreth Fluturës

Aktivitete nga fushat e ndryshme

30+

Nxënës janë punësuar në Taktika Studio, Yoloway dhe Treedev

15+

Edicione të Flutura TALK

1050+

Nxënës janë trajnuar në profilet e ICT-së

14+

Workshope

15+

Pjesëmarrës në Flutura Camp for Diaspora Youth

50+

Anëtarë në grupin FluturatOnSTEM

15+

Evente të Flutura Reading Club

260+

Pjesëmarrës në Flutura Summer School

11+

Debate të Flutura Debate Club

Trajnimet

Disa nga trajnimet tona më të kërkuara

Trajnimet

Disa nga trajnimet tona më të kërkuara

Lajmet dhe Eventet

Lajmet dhe eventet e fundit te aktiviteve tona

Nxënësit e Flutura Academy

Çfarë thonë nxënësit tanë?

Partnerët tanë