Kategoritë kryesore

Flutura ju pajis me shkathtësitë më të kërkuara në tregun e punës, lokal dhe global, me ekspertizën e profesionistëve në fushat përkatëse.

Rreth nesh

Korniza edukative që e ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ofrojmë shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejt, të cilat ju kualifikojnë për profesionin e ëndrrave tuaja.

Bashkohu me ekipin tone!

243177 NXËNËS NË ARSIMIN FILLOR DHE TË MESËM TË ULËT
85 789 NXËNËS NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË
8000 TË DIPLOMUAR NË UNIVERSITETE ÇDO VIT
65 e popullësisë nën moshën 30 vjeçare

Partnerët

Kemi kënaqësinë të bashkëpunojmë me biznese dhe organizata të mirënjohura që na ndihmojnë t'i arrijmë objektivat e akademisë 'Flutura'.

Bëhu Partner