Kategoritë kryesore

Flutura ju pajis me shkathtësitë më të kërkuara në tregun e punës, lokal dhe global, me ekspertizën e profesionistëve në fushat përkatëse.

Pse me Fluturën?

Korniza edukative që e ofron Flutura është bashkëdyzim i nevojave të tregut dhe konceptit bashkëkohor të të mësuarit. Ofrojmë shkathtësi teorike dhe praktike që përvetësohen shpejt, të cilat ju kualifikojnë për profesionin e ëndrrave tuaja.

Bashkohu me ekipin tone!

Kosova ka një popullsi me moshën mesatare më të re Evropë!

243177 NXËNËS NË ARSIMIN FILLOR DHE TË MESËM TË ULËT
85 789 NXËNËS NË ARSIMIN E MESËM TË LARTË
8000 TË DIPLOMUAR NË UNIVERSITETE ÇDO VIT
65 e popullësisë nën moshën 30 vjeçare

Partnerët

Kemi kënaqësinë të bashkëpunojmë me biznese dhe organizata të mirënjohura që na ndihmojnë t'i arrijmë objektivat e akademisë 'Flutura'.

Bëhu Partner