fbpx
Ndërtoni shkathtësitë
  • e buta
  • digjitale
  • teknike

Flutura Academy
Flutura Academy

Vlerat

Inovacion

Integritet

Gjithëpërfshirje

Partneritet

Transparencë

Punë ekipore

Profesionalizëm

Cilësi

Fakte rreth Fluturës:

Flutura Academy

Trajnimet Profesionale

Programi profesional “Zhvillues Softueri Junior”

Programi profesional "Zhvillues Softueri Junior" është një program trajnimi që synon të përgatisë të rinjtë e interesuar për t'u...

Më shumë →

Programi profesional Gjuhë Gjermane A1-B1

Programi profesional “Gjuhë Gjermane A1-B1 ka për qëllim që të përgatitë nxënësit me njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme në gjuhën...

Më shumë →

Marketing Digjital


Gjatë ndjekjes së trajnimit për Marketing Digjital ju do të njiheni me praktikat e menaxhimit të...


Më shumë →

Dizajn Grafik

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi ju do të njiheni me parimet e dizajnit grafik dhe do të aftësoheni nëpërmjet metodave...

Më shumë →

Gjuhë Angleze

Varësisht nga njohuritë paraprake, ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Mësimi realizohet nëpërmjet kurrikulave...

Më shumë →

Dizajn 3D

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi për Dizajn 3D nxënësit do të njihen me përdorimin e softuerëve të modelimit kompjuterik...

Më shumë →

Robotikë

Në këtë trajnim nxënësit sigurojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për të projektuar, ndërtuar dhe programuar robota të thjeshtë....

Më shumë →

Elektronikë

Në këtë trajnim nxënësit sigurojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për të kuptuar dhe punuar me pajisje elektronike...

Më shumë →

Mekatronikë

Në këtë trajnim nxënësit fitojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për të kuptuar dhe për të punuar me sisteme mekatronike...

Më shumë →
Flutura Academy

Çfarë thonë nxënësit tanë?

Partnerët tanë:

@fluturaacademy

Instagram