Politika e Privatësisë

1. Siguria dhe performanca

Ne respektojmë të drejtën e çdo vizitori të faqes për privatësi personale. Për këtë qëllim, ne mbledhim dhe përdorim informacione në të gjithë faqen tonë të internetit vetëm siç komunikohet në këtë deklaratë të privatësisë.

Kjo deklaratë e privatësisë zbatohet vetëm për informacionin e mbledhur nga kjo faqe interneti. Ai zbulon praktikat e privatësisë për www.flutura-academy.com

Në vijim, termat “FLUTURA ACADEMY SH.P.K.” ose ‘ne’ i referohen pronarit të faqes së internetit selia e regjistruar e të cilit ndodhet në Str. “Xhevat Demaku,”  13000 Drenas, Kosovë. Termi ‘ju’ i referohet përdoruesit ose shikuesit të faqes sonë të internetit.

Ne e marrim shumë seriozisht mbrojtjen e të dhënave personale të përdoruesve tanë dhe dëshirojmë që çdo përdorues të ndihet i sigurt dhe i qetë gjatë vizitës së faqeve tona të internetit dhe/ose ndërveprimit me ta. Çdo detaj që futni në një nga formularët tanë online do të ruhet në mënyrë elektronike nga ne. Nëse dëshironi ndonjë modifikim, korrigjim ose fshirje të këtyre të dhënave të ruajtura, ju lutemi na kontaktoni me e-mail në [email protected].

Ne nuk kemi asnjë autoritet mbi hartimin ose zhvillimin e përmbajtjes së faqeve të internetit të kompanive të tjera që janë të aksesueshme nëpërmjet lidhjeve nga faqja jonë e internetit. Prandaj, ne heqim dorë nga çdo përgjegjësi për përmbajtjen, dizajnin dhe/ose politikat e këtyre faqeve të internetit. Për më tepër, ne shprehimisht shkëputemi nga çdo përmbajtje në internet që mund të jetë e paligjshme ose fyese. Nëse përdorni lidhje në faqen tonë të internetit për të hyrë në faqet e internetit të kompanive të tjera, ju e bëni këtë me përgjegjësinë tuaj.

Përmbajtja e kësaj faqe interneti është pronë intelektuale e mbrojtur me ligj. Informacioni dhe përmbajtja e ofruar nuk mund të ripërdoren pa lejen tonë të qartë, përveç për përdorim privat ose tjetër personal sipas kuptimit të Ligjit për Mbrojtjen e të Dhënave. Njoftimet për shtyp dhe artikujt nga shërbimi ynë i shtypit të paraqitura në faqe janë në dispozicion të redaktorëve të gazetave ose periodikëve për botim. Nëse ato publikohen, ne do t’i kërkojmë botuesit të na dërgojë një kopje provë.

Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në këtë deklaratë të privatësisë në çdo kohë pa paralajmërim. Nëse nuk jeni dakord me ndonjë pjesë të kësaj deklarate të privatësisë, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit.

1.1 Si e përdorim informacionin tuaj

Kjo politikë e privatësisë ka për qëllim t’ju informojë se çfarë të prisni kur ne, Akademia Flutura, mbledhim informacione personale.

1.2 Politika e Mbrojtjes së të Dhënave

FLUTURA ACADEMY SH.P.K. ka krijuar një Politikë të Mbrojtjes së të Dhënave e cila siguron punonjësit, klientët, rishitësit dhe palët e interesuara që të dhënat e tyre mbrohen dhe trajtohen në përputhje me rrethanat me kujdes dhe konfidencialitet absolut. Ju lutemi lexoni Politikën tonë të Mbrojtjes së të Dhënave në faqen tonë të internetit.

1.3 Vizitorët e faqes së internetit të FLUTURA ACADEMY SH.P.K. dhe krijimi i llogarisë

Kur vizitoni faqen tonë të internetit, duhet të jeni të vetëdijshëm se ne përdorim shërbime të palëve të treta, të tilla si Google Analytics, për të mbledhur informacione standarde të regjistrit të internetit dhe detaje të modeleve të sjelljes së vizitorëve. Ky operacion kryhet për të na dhënë informacion në lidhje me numrin e vizitorëve në pjesë të ndryshme të faqes. Përpunimi i këtij informacioni nuk siguron asnjë lloj identifikimi të vizitorëve. Google Analytics nuk bën asnjë përpjekje për të zbuluar identitetin e atyre që vizitojnë faqen tonë të internetit.

I vetmi rast kur Akademia Flutura mbledh informacion personalisht të identifikueshëm përmes faqes së internetit është kur një vizitor krijon vullnetarisht një llogari përdoruesi. Ne ofrojmë transparencë të plotë në këto raste. Ne sigurohemi që ta shprehim qartë dhe në mënyrë të kuptueshme kur mbledhim informacione personale dhe japim shpjegime të qarta se çfarë synojmë të bëjmë me informacionin e mbledhur.

Ne mbledhim informacion personal të identifikueshëm vetëm me pëlqimin e personit fizik (subjekt të të dhënave) dhe sigurojmë që të dhënat e mbledhura të përdoren vetëm për qëllimin e deklaruar.

1.4 Pëlqimi që informacioni juaj të mblidhet

Dorëzimi i informacionit në FLUTURA ACADEMY SH.P.K. nga përdoruesit bëhet në baza vullnetare. Kur një përdorues klikon butonin “Dërgo” në cilindo nga formularët tanë të internetit në faqen tonë të internetit www.flutura-academy.com, përdoruesit tregojnë se janë në dijeni të kushteve, kushteve dhe dispozitave të politikave të FLUTURA ACADEMY SH.P.K. dhe pranojnë vullnetarisht kushtet e përshkruara në të.

1.5 Motori i kërkimit

FLUTURA ACADEMY SH.P.K. rezervon të drejtën të ndërtojë një motor kërkimi brenda faqes së internetit për të ndihmuar vizitorët e saj të gjejnë informacionin më të lehtë. Motori i kërkimit shërben si një mjet për të kërkuar informacione të disponueshme publikisht në faqen tonë të internetit, dhe jo informacione personale të identifikueshme të përdoruesve.

2. Siguria dhe performanca

Ne marrim masa paraprake për të mbrojtur informacionin dhe privatësinë tuaj. Kur dorëzoni informacione nëpërmjet formularit(ve) të disponueshëm në faqen tonë të internetit, informacioni juaj mbrohet si në linjë ashtu edhe jashtë linje. Vetëm punonjësit, të cilëve u nevojitet informacioni për të kryer një detyrë specifike (për shembull, faturimi ose shërbimi ndaj klientit), u jepet akses në informacione të identifikueshme personalisht. Kompjuterët/serverët në të cilët ne ruajmë informacione të identifikueshme personalisht mbahen në një mjedis të sigurt, të monitoruar me një akses të kontrolluar rreptësisht.

2.1 Ofruesit tanë të shërbimeve

Për të ofruar shërbimet tona dhe për të publikuar faqen tonë të internetit www.flutura-academy.com, ne përdorim G Suite. Politika e privatësisë së G Suite ofrohet në internet https://uk.godaddy.com/upgrade-your-browser. Ne nuk i japim asnjë leje GoDaddy për të ndarë çdo informacion personal që mbledhim nga mbajtësit e llogarive tona në faqen tonë të internetit.

3. Njerëzit që na dërgojnë email

Ne përdorim G Suite si sistemin tonë të postës elektronike si një ofrues shërbimi të palëve të treta. Ne zgjodhëm G Suite sepse përputhet me kërkesat e sigurisë së informacionit, duke përfshirë, por pa u kufizuar në ISO 27001 dhe GDPR të BE-së. Email-et e dërguara nga FLUTURA ACADEMY SH.P.K. do të kodohen në transport nga G Suite si parazgjedhje. Ne nuk garantojmë që marrësit e emaileve tona kanë aktivizuar ose disponueshëm enkriptim, prandaj është përgjegjësia juaj të siguroni kriptim në fund.

Ne gjithashtu do të monitorojmë çdo email që na dërgohet për viruse ose programe me qëllim të keq, duke përfshirë bashkëngjitjet e skedarëve. Ju lutemi, kini parasysh se keni përgjegjësinë për të siguruar që çdo email i dërguar nga ju të jetë në përputhje me ligjin.

4. Burimet Njerëzore

4.1 Aplikantët për punë, punonjës aktualë dhe ish-punonjës të FLUTURA ACADEMY SH.P.K.

FLUTURA ACADEMY SH.P.K. është kontrolluesi i të dhënave të informacionit që ju jepni gjatë proceseve të aplikimit për punë, përveç rasteve kur përcaktohet ndryshe. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me procesin ose mënyrën e trajtimit të informacionit tuaj, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].

4.2 Çfarë do të bëjmë me informacionin që na jepni?

I gjithë informacioni që jepni gjatë procesit përdoret vetëm për qëllimin e procedimit të aplikimit tuaj ose për të përmbushur kërkesat ligjore dhe/ose rregullatore nëse është e nevojshme.

Ne nuk ndajmë asnjë nga informacionet që jepni gjatë procesit të rekrutimit me asnjë palë të tretë. Informacioni që jepni do të mbahet në mënyrë të sigurt nga ne dhe/ose Zyra jonë e Burimeve Njerëzore, pavarësisht nëse informacioni është në format elektronik ose fizik.

Ne përdorim të dhënat e kontaktit që na jepni për t’ju kontaktuar me qëllim të përparimit të aplikimit tuaj. Ne përdorim informacione të tjera që jepni për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj për rolin për të cilin keni aplikuar.

4.3 Çfarë informacioni kërkojmë dhe pse?

Ne nuk mbledhim më shumë informacion sesa na nevojitet për të përmbushur qëllimet tona të deklaruara dhe nuk mbajmë asnjë informacion për më gjatë se sa është e nevojshme. Informacioni që ne kërkojmë përdoret për të vlerësuar përshtatshmërinë tuaj për punësim.

5. Fëmijët

Kjo deklaratë e privatësisë nuk është menduar për përdorim nga fëmijët. Ne e kuptojmë rëndësinë e mbrojtjes së informacionit të fëmijëve, veçanërisht në një mjedis në internet, dhe nuk mbledhim ose mbajmë me vetëdije informacione për fëmijët.

6. Ankesat

FLUTURA ACADEMY SH.P.K. përpiqet të përmbushë standardet më të larta të mbrojtjes së të dhënave gjatë mbledhjes dhe përdorimit të informacionit personal. Për këtë arsye, ne e marrim shumë seriozisht çdo ankesë që marrim. Ne inkurajojmë përdoruesit e faqes sonë të internetit, vizitorët dhe çdo palë të interesuar të sjellin në vëmendjen tonë çdo vëzhgim ose opinion që mendohet se tregon mbledhjen dhe/ose përdorimin e informacionit të padrejtë, mashtruese ose të papërshtatshme.

Ky njoftim për privatësinë u hartua duke pasur parasysh shkurtësinë dhe qartësinë. Ai nuk ofron detaje shteruese për të gjitha aspektet e mbledhjes dhe përdorimit të informacionit personal nga Flutura. Megjithatë, ne jemi të lumtur të ofrojmë çdo informacion ose shpjegim shtesë të nevojshëm. Çdo kërkesë e kësaj natyre duhet të dërgohet në adresën e mëposhtme.

Nëse dëshironi të bëni një ankesë për mënyrën se si ne kemi përpunuar të dhënat tuaja personale, mund ta bëni këtë duke ndjekur këtë lidhje: https://flutura-academy.com/en/kontakti ose duke paraqitur ankesën tuaj nëpërmjet e-mail në adresën: [email protected].

6.1 Qasja në informacionin personal

Individët mund të mësojnë nëse ne mbajmë ndonjë informacion personal duke bërë një kërkesë për informacion, duke iu drejtuar Menaxherit tonë të Sigurisë së Informacionit. Nëse mbajmë informacion për ju, ne do të:

  • t’ju japim një përshkrim të tij;
  • ju informojmë për arsyet që po e mbajmë;
  • t’ju ofrojmë informacione për palët të cilave mund t’u zbulohet; dhe
  • t’ju ofrojmë një kopje të informacionit në një formë të kuptueshme.

Për t’i bërë një kërkesë FLUTURA ACADEMY SH.P.K. për çdo informacion personal, ne mund të kemi nevojë ta bëjmë kërkesën me shkrim dhe t’ia drejtojmë atë Menaxherit tonë të Sigurisë së Informacionit duke shkruar në adresën e emailit [email protected].

Nëse mbajmë informacione rreth jush që ju i konsideroni të pasakta, mund të na kërkoni të korrigjojmë gabimet, duke kontaktuar menaxherin tonë të sigurisë së informacionit në [email protected]

Nëse mbajmë informacione që ju konsideroni se mbahen tek ne pa arsye, mund të na kërkoni që t’i fshijmë informacionet tuaja në çdo kohë. Ju lutemi mbani parasysh se ne nuk i fshijmë të gjitha informacionet tuaja kur kërkohet, për shkak të detyrimeve ligjore, siç janë provat e transaksioneve financiare.

6.2 Zbulimi i informacionit personal

Në përgjithësi, dhe në të gjitha rrethanat, ne nuk do të zbulojmë të dhëna personale pa pëlqim. Megjithatë, kur na kërkohet nga organi rregullator, autoriteti mbikëqyrës ose për operacione të tjera të nevojshme ligjore, ne mund të zbulojmë informacionin tuaj.

6.3 Lidhje me faqet e tjera të internetit

Ky njoftim privatësie nuk mbulon lidhjet brenda kësaj faqeje që lidhen me faqet e tjera të internetit. Ne ju inkurajojmë të lexoni deklaratat e privatësisë në faqet e tjera të internetit që vizitoni.

7. Ndryshime në këtë politikë të privatësisë

Ne e mbajmë nën shqyrtim të rregullt njoftimin tonë të privatësisë. Ky njoftim privatësie u përditësua për herë të fundit më 4 shtator 2023. Ju nuk do të njoftoheni për ndryshime në politikën tonë të privatësisë dhe ju kërkohet të vizitoni politikën e privatësisë në faqen tonë të internetit.

Si të na kontaktoni?

Nëse dëshironi të kërkoni informacion në lidhje me politikën tonë të privatësisë, mund të na shkruani me email ose të vizitoni:

Selinë e Akademisë Flutura

Str. “Xhevat Demaku,” 

13000 Drenas, Kosovo.

+383 38 584 443

e-mail: [email protected]