Flutura Volunteers

Është grup vullnetarësh të cilët përfshihen në aktivitetet e Akademisë, duke shkëmbyer njohuri, fituar eksperinca dhe duke dhënë kontribut të vlefshëm për komunitetin dhe vendin ku jetojnë.

Flutura volunteers

Stafi i ”Flutura Academy” iu bashkua sot aksionit për pastrim të qytetit në Ditën...