Flutura Creative Club

Flutura Creative Club mundohet të mbaj mjedisin e akademisë interesant dhe kreativ, duke u fokusuar në nxjerrjen e ideve të ndryshme nga nxënësit.