FLUTURA ACADEMY SH.P.K

Rruga “Xhevat Demaku”, 

13000 Drenas, Kosovë.  

E-mail adresa: [email protected]

Telefoni: +383 38 584 443

Drejtori Menaxhues: Fadil Ahmetaj

Numri unik identifikues: 811411214

Gjykata Përgjegjëse: Gjykata Themelore Prishtinë

ARBK: Agjencia e regjistrimit të bizneseve të Kosovës