Coworking Space

Coworking Space

Hapësirë funksionale dhe interaktive

Dollap me kyç privat, sallë private takimesh, ujë pa pagesë, qasje në kuzhinë, wi-fi, printer, fotokopje & skaner.

Orari i punës

Jemi të hapur nga ora 9:00 deri 14:00

Poashtu të përfshirë edhe një zonë private.
0 Ulëse

Coworking Space & Akvititetet në një lokacion

Të gjithë pjesmarrësit, mund të marrin pjesë në aktivitetet e ndryshme që zhvillohen brenda vitit.

Lokacione Efikase

Të gjitha lokacionet tona janë në qendër të qytetit.

#Kreativiteti

Fokus në zhvillim
dhe inovacion

Jeni të lirshëm të rezervoni hapësirën tuaj vetëm kur keni nevojë për punë!

Jemi fokusuar që ambientet e punës të jenë sa më fjamiljare! Duke ofruar qasje në kuzhinë dhe hapësira private, ju mund të jeni në kontakt me persona të fushave të ndryshme, dhe të ndjeheni shumë komod!

Secili person mund të marr pjesë në aktivitete të ndryshme që ne organizojmë, ku përfshihen persona të fushave të ndryshme, të cilët vijnë dhe bisedojnë për tematikat e fundit të zhvillimit teknologjik!

Coworking Space Galeria

APLIKO TANI

Përmes krijimit të Flutura Incubator, Flutura Academy synon të promovojë zhvillimin socio-ekonomik dhe konkurrueshmërinë,
duke ndihmuar kompanitë apo individët për të krijuar dhe zhvilluar ide dhe iniciativa të projekteve të ndryshme.

Hapja e thirrjeve për aplikim në Flutura Incubator bëhet për kategoritë e mëposhtme:

Kategoria e parë – “startup” ndërmarrësit që kanë ide biznesore dhe duan të merren me ndërmarrësi, të
zhvillojnë produkte dhe/ose shërbime dhe të krijojnë biznes të suksesshëm.

Kategoria e dytë – ndërmarrësit me biznese ekzistuese, që janë duke zhvilluar aktivitet biznesor, por të cilët duan që biznesi i tyre të
zhvillohet me tempo dhe në nivel tjetër, shumë më të suksesshëm.

Kategoria e tretë – të interesuarit që ende nuk kanë një ide biznesore të tyre, por që kanë aftësi dhe ekspertizë në lëmi të caktuara,
e që shprehin dëshirë të negociojnë dhe të fillojnë partneritet biznesor dhe të bashkëpunojnë me ndërmarrës tjerë me ide biznesore,
në kuadër të takimit fillestar dy ditorë të organizuar me të përzgjedhurit pas fazës së aplikimeve.