Rrjeti i partnerëve

Ne jemi të hapur për të bashkëpunuar me partnerë të rinj për një shoqëri plot ngjyra. Me aplikimin,
çdo aplikant i nënshtrohet një vlerësimi bazuar në parimet dhe vizionin e akademisë. Partnerët që i bashkohen vizionit tonë
bëhen një pjesë integrale e zinxhirit tonë funksional që ofron arritjen e qëllimeve tona të përbashkëta. Secili prej partnerëve tanë
i jep më shumë ngjyra akademisë ‘Flutura’.