Flutura Debate Club

U mundëson nxënësve që përmes organizimit të debateve të përmirësojnë aftësitë e të menduarit kritik, zhvillojnë aftësitë komunikuese dhe të shtjellojnë tema, dukuri e probleme me të cilat përballen në jetën e përditshme.

Flutura Debate Club

Është mbajtur Flutura Debate Club me nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta,...

Flutura Debate Club

Është formuar Flutura Debate Club, me qëllim që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre...