Flutura TALK

Ka mision promovimin e ideve dhe emrave nga fusha të ndryshme që shërbejnë si model inspirimi për të rinjtë dhe të rejat e Drenasit. Përmes rrëfimeve personale, Flutura TALK do t’i prezantojë të ftuarit nga një këndvështrim ndryshe i cili do t’i frymëzojë të rinjtë që të thyejnë barrierat, normat dhe konstruktet sociale për të arritur potencialin e tyre.