Studentët e Akademisë Flutura prezantuan punimet e tyre të punuara me Javascript

Përmes bashkëpunimit në grup, nxënësit tanë kanë prezantuar punën e tyre grupore të realizuar përmes kodimit me Javascript.

Puna në grupe ka përparësitë e veta, sepse ndër tjerash rrit gatishmërinë e nxënësve për të kërkuar e për të ofruar përkrahje, respektimin e mendimit të tjetrit, qëndrimin aktiv në ide të përbashkëta, si dhe sjell si rezultat një punë më cilësore.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »