fbpx

Studentët e Akademisë Flutura prezantuan punimet e tyre të punuara me Javascript

Përmes bashkëpunimit në grup, nxënësit tanë kanë prezantuar punën e tyre grupore të realizuar përmes kodimit me Javascript.

Puna në grupe ka përparësitë e veta, sepse ndër tjerash rrit gatishmërinë e nxënësve për të kërkuar e për të ofruar përkrahje, respektimin e mendimit të tjetrit, qëndrimin aktiv në ide të përbashkëta, si dhe sjell si rezultat një punë më cilësore.