fbpx

Progresi i nxënësve në Akademinë Flutura

Në kuadër të Programimit në kursin The Design Process, nxënësit kanë prezantuar prototipet kreative se si do të duket funksionimi i aplikacionit të tyre. Kjo, para se të fillojnë të prezantojnë versionin përfundimtarë me ndihmën e kodit.

Kënaqësi të shohësh nxënësit tanë, se si shprehin kreativitetin dhe arrijnë të komunikojnë idenë e tyre në mënyrë të shkëlqyer.