Tashmë kanë filluar grupet e programimit të avancuar, të shkollave të mesme të larta në Flutura Academy

Grupet e formuara për këtë vit akademik përfshijnë 47 nxënës të rinj, të cilët do të mësojnë një gamë të gjerë termash sa i përket koncepteve të programimit të orientuar në objekte dhe implementimit të tyre praktik, duke përdorur gjuhën programuese Java dhe C#.

Po ashtu, grupet nga viti i kaluar që kanë arritur me sukses të kalojnë në nivelin e radhës përfshijnë 44 nxënës, të cilët do të zhvillojnë aftësitë e inxhinierisë softuerike përmes programimit të orientuar në objekte(OOP) duke përdorur gjuhën programuese Java dhe C#.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »