3D Animacion

...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
Suggested Price: 50.00 
Sasia

Gjatë ndjekjes së këtij trajnimi për 3D Animacion nxënësit do të njihen me përdorimin e softuerëve të modelimit kompjuterik për të krijuar objekte aq realiste sa dëshirojnë brenda një hapësire tredimensionale.