Cyber Security

...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
0.00 
Clear
Sasia

Ky modul prezanton konceptet themelore të sigurisë në internet, duke i mësuar nxënësit si të mbrohen nga rreziqet e botës dixhitale. Përmes mësimeve interaktive, nxënësit do të mësojnë themelin e sigurisë në internet,të identifikojnë dobësitë e sistemit të kompjuterit, të njohin shfrytëzimin dixhital dhe gjithashtu të parandalojnë dëmtimet si humbja e të dhënave, humbja e parave përmes viruseve dhe themeloret e hakerimit etik.

Fëmijë

1 fëmijë, 2 fëmijë