...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
Suggested Price: 50.00 75.00 
Clear
Sasia
SKU: N/A
Category:
Tags: /

Përmes këtij moduli nxënësit do të mesojnë teknikat e Unity dhe C#, mjete të njohura në industrinë e zhvillimit të lojërave, dhe do të materializojnë idetë tyre kreative. Gjatë këtij procesi ata do të mësojnë koncepte bazike të programimit, principet e dizajnit të lojërave, modelim dhe animacion 3D e shume shkathtësi të tjera.

Fëmijë

1 fëmijë, 2 fëmijë