Robotikë

...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
Suggested Price: 20.00 35.00 
Clear
Sasia
SKU: N/A
Category:
Tags: /

Në këtë trajnim nxënësit sigurojnë njohuri dhe aftësi të nevojshme për të projektuar, ndërtuar dhe programuar robota të thjeshtë. Gjatë trajnimit bazik të robotikës, nxënësit do të mësojnë rreth pjesëve kryesore të një roboti, siç janë motorët, sensorët dhe kontrollerat. Ata do të mësojnë si të ndërtojnë dhe të konfigurojnë një robot duke përdorur pjesët dhe mjetet e nevojshme.

Fëmijë

1 fëmijë, 2 fëmijë