Nxënësit e Akademisë Flutura përfunduan me sukses nivelin A1 të gjuhës gjermane

Kanë përfunduar me sukses nivelin A1 në Gjuhë Gjermane, nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta në Flutura Academy.

Flutura Academy ka mbështetur zhvillimin e shkathtësive gjuhësore të nxënësve, bazuar në kurrikulat për nivelin përkatës, duke testuar nivelin e njohurive të tyre. Me ç’rast, nxënësit u certifikuan për kalimin me sukses të nivelit standard A1 në gjuhë gjermane.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »