Nxënësit e Akademisë Flutura në fushën e programimit prezantuan me shumë sukses punimet e tyre në SQL

Përmes prezantimit të punimeve të tyre në SQL, nxënësit tanë të programimit dëshmuan për progresin e shkëlqyeshëm të arritur deri tani në Flutura Academy.

SQL është gjuhë standarde e krijuar për menaxhimin e të dhënave në sistemin menaxhues të bazës së të dhënave relacionale, fillimisht e bazuar mbi algjebrën relacionale. Ndaj, jemi krenarë që kemi kaq shumë potencial të të rinjve tanë, për t’u edukuar dhe aftësuar në fushat më në trend.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »