fbpx

Është mbajtur workshop njëditor me nxënësit tanë të shkollave të mesme të ulëta, me temën Rrjetat Kompjuterike.

Një rrjet kompjuterik është një sistem i komunikimit midis kompjuterëve që lejon shkëmbimin e informacionit midis tyre, me ndihmën e një teknologjie të caktuar. Nxënësit tanë, veç tjerash patën mundësinë të mësojnë praktikisht se si mund të bëhet ndërlidhja mes kabllove dhe pajisjeve të nevojshme për ndërlidhjen e një rrjeti kompjuterik.