Flutura Summer Program

Shkolla Verore është mundësi ideale për fëmijë, ku ata mund të mësojnë gjëra të reja duke u argëtuar. Andaj, Flutura Summer Program ofron këtë mundësi fantastike pa pagesë, për të gjithë nxënësit nga klasa 3-12(8-18 vjeç).

Veçantitë e programit tonë janë se ofron temat më në trend sa i përket Teknologjive më të reja, zhvillimin e Shkathtësive të buta që janë pjesë e rëndësishme e përditshmërisë, si dhe Aktivitete argëtuese verore. Përmes kësaj fëmijët rrisin dijet e shkathtësitë, zhvillojnë qëndrueshmërinë emocionale e socializuese dhe argëtohen përmes lojërave edukuese.

Afati për regjistrim është dhjetë ditë pune, deri më datën 16 qershor. Numri i vendeve është i limituar, andaj të gjithë të interesuarit për më shumë info dhe për regjistrim le të paraqiten në qendrën e Flutura Academy.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »