Flutura Academy synon të ofrojë mënyra argëtuese të të mësuarit për studentët

Përmes lojërave Spelling Bee dhe Word Games, nxënësit tanë të gjuhës angleze kanë mësuar të përvetësojnë germëzimin dhe gjetjen e fjalëve duke u argëtuar.

Spelling Bee është një garë në të cilën fëmijët përpiqen të shqiptojnë saktë fjalët e dhëna, ndërsa loja vazhdon derisa të mbetet vetëm një person. Ngjashëm, Word Games është lojë me enigmë të fjalëve ku fëmijët përpiqen të jenë analitik për t’i formuar fjalët e sakta. Qëllimi ishte zhvillimi i shkathtësive gjuhësore, socializimit të fëmijëve dhe argëtimit së bashku.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »