fbpx

Flutura Debate Club

Është mbajtur Flutura Debate Club me nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta, me ç’rast pjesëmarrësit patën mundësinë të artikulojnë mendimet e tyre për temat e përzgjedhura. Përveç të

Flutura Debate Club

Është formuar Flutura Debate Club, me qëllim që nxënësit të zhvillojnë aftësitë e tyre të komunikimit dhe mendimit kritik. Përmes diskutimit nxënësit mësojnë se si të formulojnë një argument për