60 nxënës kanë filluar nivelin e radhës të gjuhës angleze në Flutura Academy

Kanë filluar tashmë grupet e gjuhës angleze të shkollave fillore dhe të mesme të ulëta në Flutura Academy.

Grupet nga viti i kaluar që kanë arritur të kalojnë me sukses në nivelin e radhës përfshijnë 60 nxënës, të cilët do të vazhdojnë të zhvillojnë shkathtësitë gjuhësore, me theks të veçantë artikulimin dhe përforcimin e njohurive të fituara.

Ndërsa grupet e krijuara rishtazi përfshijnë 60 nxënës të rinj, të cilët do të zhvillojnë bazat themelore të përdorimit të drejtë të gjuhës angleze.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »