Thirrje për aplikim – Start Up

Flutura Incubator synon mbështetjen e të rinjve të Drenasit të moshës 15-29 vjeç, që kanë ide biznesore në fushat e TIK-ut dhe të Inovacionit, ndër tjerash edhe me përkrahje financiare ku përfshihen:

  • Vendi i parë – 5000 euro
  • Vendi i dytë – 3000 euro
  • Vendi i tretë – 2000 euro

Ky projekt organizohet në kuadër të programit Inovatorët e Rinj të Drenasit përmes Flutura Incubator. Idetë të cilat përzgjidhen, do të përfitojnë: konsulencë, mentorim, hapësirë, trajnime, teknologji, burime njerëzore, financim, zhvillim produkti/shërbimi, partneritet dhe shitje ndërkombëtare.

Ky Program parasheh organizimin e inkubimit për idetë e reja inovative, si rezultat i hulumtimeve të tyre apo në komunikim me sektorin privat. Qëllimi i Programit është që t’ju ndihmojë të rinjve që idetë e tyre inovative nga temat e tyre hulumtuese t’i konkretizojnë dhe t’i vejnë në zbatim.

Ju mirëpresim!

Aplikimi(Linku): Kliko këtu

Data e fundit për aplikim: 07.08.2023
Detajet(Linku): https://sites.google.com/flutura…/flutura-incubator/home

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »