Studentët e Akademisë Flutura po përvetësojnë në mënyrë të shkëlqyer aftësitë e tyre gjuhësore dhe komunikuese

Përmes mësimeve dhe ushtrimeve interaktive në trajnimin për gjuhë gjermane, nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta po i përvetësojnë në mënyrë të shkëlqyer shkathtësitë e tyre gjuhësore.

Zhvillimi i shkathtësive gjuhësore të komunikimit përmes të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit është në proces të realizimit me sukses të punës me nxënës. Sepse procesi i mësimit të një gjuhe të huaj, është si të nisësh një udhëtim të bukur nëpër një kulturë të ndryshme.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »