Platforma digjitale Flutura me mundësi të mbajtjes së testimit online

Platforma digjitale Flutura për menaxhimin e procesit mësimor, ndër të tjerash ofron edhe mundësinë për mbajtjen e testimit online. Kësisoj, nxënësit tanë përmes mënyrave kreative që ofron platforma digjitale Flutura, vlerësohen në kohë reale, me mundësinë që të kenë qasje në punën, angazhimin dhe rezultatet e tyre edhe prindërit.

Kjo sepse, vlerësimi është i një rëndësie të veçantë i cili ka për qëllim mbledhjen e informacioneve për përkrahjen e nxënësit, në zotërimin e njohurive dhe progresin në të arriturat e tij.

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »