fbpx

Përfundimi i nivelit A1 në Gjermanisht

Përfunduan me sukses nivelin A1 në Gjuhë Gjermane, nxënësit tanë të shkollave të mesme të larta në Flutura Academy.

Përmes kurrikulave bashkëkohore të mësimit për nivelin përkatës, Flutura Academy ka mbështetur zhvillimin e shkathtësive gjuhësore të nxënësve. Me këtë rast, nxënësit u certifikuan për kalimin me sukses të nivelit standard A1 në gjuhë gjermane.