Nxënësit e Akademisë Flutura prezantuan punimet e tyre në prani të prindërve

Në kuadër të planifikimit dhe realizimit të suksesshëm të punës me nxënës, në trajnimin e gjuhës angleze është mbajtur prezantim i punimeve të nxënësve në prani të prindërve.

Përmes prezantimit në gjuhën angleze, ndër të tjerash fëmijët zhvillojnë shkathtësitë komunikuese, me çka rritet gatishmëria e tyre për përdorim të drejtë të gjuhës angleze

More Posts

Storje Suksesi

Nxënësi ynë, Drenis Bajrami ka arritur një tjetër fazë të rëndësishme në rrugën e tij profesionale duke u punësuar si

Read More »