fbpx

Një Vlerësim i Vitit Akademik 2022-2023

Vetëm përgjatë vitit akademik 2022-2023 në Flutura Academy, janë të përfshirë në programet dhe aktivitetet tona përmbi 800 nxënës të shkollave fillore dhe të mesme të Komunës së Drenasit. Parë në retrospektivë, është bërë një punë e jashtëzakonshme me gjithë këta nxënës të mrekullueshëm, ku kemi ofruar një larmi mundësish që nga trajnimet, organizimet e aktivitetet, e deri tek Flutura Incubator për mbështetje të të rinjve për ide biznesore.
 
Ne vazhdimisht synojmë ofrimin e mundësive për përfshirje të barabartë të të gjithë të rinjve, duke i mbështetur të zhvillojnë dijet, shkathtësitë dhe vlerat në harmoni me konceptin bashkëkohorë të të mësuarit.🦋