fbpx

Në Akademinë Flutura studentët praktikojnë komunikimin edhe në gjuhën angleze

Në kuadër të trajnimit për gjuhë angleze, me nxënësit tanë të shkollave të mesme të ulëta është mbajtur debat për të përforcuar të folurit interaktiv. Në bazë të temave të përzgjedhura, nxënësit shprehnin opinionin e tyre përmes gjuhës angleze.

Zhvillimi i shkathtësive themelore gjuhësore të komunikimit, në funksion të marrjes dhe dhënies së informacionit, është në proces të realizimit me sukses të punës me nxënës.