fbpx

Organizata Britm i Parë ishte e ftuar në Akademinë Flutura

Sot kishim të ftuar Organizatën Britm i Parë, për të mbajtur një ligjëratë me temën Patriarkati, Civilizimi dhe zanafillat e gjinisë. Për t’i dhënë jetë diskutimit mbi këtë temë, nxënësit tanë ishin kureshtar për të dëgjuar dhe më pastaj për të bërë pyetje në lidhje me diskutimin në fjalë.
 
Përmes këtyre aktiviteteve synojmë të promovojmë tek nxënësit tanë mendimin filozofik, të artit e kulturës, duke i sjellë këto tematika më për së afërmi për të nxitur të menduarit kritik për çështje të shoqërisë sonë.