fbpx

Kuiz për vetëvlerësimin e njohurive në Akademinë Flutura

Bashkë me nxënësit tanë kemi mbajtur kuiz për vetëvlerësim të njohurive deri tani, duke shfrytëzuar edhe platformën digjitale Flutura.

Kuizet tona dizajnohen për të promovuar në mënyrë argëtuese, përmirësimin dhe zgjerimin e njohurive të deritanishme të nxënësve tanë.