Politika e Rimbursimit

Përditësimi i fundit: 12.09.2023

Në Flutura Academy ne jemi të përkushtuar të ofrojmë kurse trajnimi për TIK me cilësi të lartë që pajisin studentët tanë me aftësi dhe njohuri të vlefshme. Gjithsesi ne e kuptojmë se mund të lindin rrethana ku duhet të kërkoni një rimbursim. Kjo politikë përshkruan procedurat tona të rimbursimit për të siguruar një proces transparent dhe më të detajuar për ju. 

1. Kualifikimi për rimbursime:

Rimbursimet mund të kërkohen brenda [14 ditë]nga data e regjistrimit ose e blerjes së kursit.


Për t’u kualifikuar për një rimbursim, duhet të plotësoni kushtet e mëposhtme:

  • Ju nuk keni përfunduar më shumë se 10% të përmbajtjes së kursit.
  • Kërkesa juaj për rimbursim bëhet me shkrim përmes emailit në [email protected].
  • Kërkesa përfshin emrin tuaj të plotë, adresën e emailit, emrin e kursit dhe numrin e porosisë/faturës.
  • Kërkesa bëhet brenda afatit të caktuar të rimbursimit.


2. Artikuj të pakthyeshëm:

  • Tarifat e regjistrimit dhe të përpunimit janë të pakthyeshme.
  • Nëse keni marrë ndonjë material fizik ose burim si pjesë e kursit, ato duhet të kthehen
  • kusht i papërdorur dhe i padëmtuar për t’u kualifikuar për rimbursim.

3. Procesi i rimbursimit:


Pas marrjes së një kërkese të vlefshme për rimbursim, ekipi ynë do ta shqyrtojë atë brenda [14 ditëve të punës].


Nëse kërkesa juaj miratohet, ne do ta përpunojmë rimbursimin duke përdorur të njëjtën mënyrë pagese të përdorur për blerjen fillestare.


Rimbursimet mund të marrin [14 ditë] për t’u shfaqur në llogarinë tuaj, në varësi të institucionit tuaj financiar kohët e përpunimit.


4. Rimbursimet e pjesshme:

Në disa raste, ne mund të ofrojmë rimbursime të pjesshme bazuar në masën e përmbajtjes së kursit të përfunduar.

5. Rimbursimet e refuzuara:


Kërkesat për rimbursim jashtë periudhës së caktuar të rimbursimit nuk do të pranohen.

Rimbursimet nuk do të jepen nëse keni përfunduar më shumë se [10]% të përmbajtjes së kursit.

6. Anulimet e kursit:

Në rast të anulimit të ndonjë kursi nga ana jonë, ju do të keni të drejtë për një rimbursim të plotë të tarifës së kursit.

7. Informacioni i kontaktit:

Për pyetjet e rimbursimit ose për të kërkuar një rimbursim, ju lutemi na kontaktoni në [email protected].


8. Ndryshimet në këtë politikë:

Flutura Academy rezervon të drejtën për të modifikuar ose përditësuar këtë politikë të rimbursimit në çdo kohë. Çdo ndryshim do t’u komunikohet të gjithë studentëve të regjistruar.


Ju lutemi lexoni dhe kuptoni këtë politikë të rimbursimit përpara se të regjistroheni dhe blini  kurset tona të trajnimit.

Duke u regjistruar, ju pranoni të pajtoheni me termat dhe kushtet e përshkruara këtu.

Flutura Academy Sh.P.K.

https://flutura-academy.com/


Rruga “Xhevat Demaku”, 13000 Drenas, Kosovë

Rruga  “Ramadan Rexhepi”, 70000 Ferizaj, Kosovë

Rruga “Hyzri Talla” 11000 Podujevë

[email protected]

+383 38 584 443