Programi profesional “Zhvillues Softueri Junior” 15-18 vjeç

...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
0.00 
Sasia

Programi profesional “Zhvillues Softueri Junior” është një program trajnimi që synon të përgatisë të rinjtë e interesuar për t’u bërë zhvillues softuerësh të aftë dhe të kualifikuar në nivelin fillestar. Ky program ka për qëllim të ofrojë njohuri themelore në programim dhe në teknologjitë e përdorura për zhvillimin e softueri, si të ndihmojë të rinjtë të zhvillojnë aftësitë e tyre në kodim dhe zgjidhjen e problemeve të ndryshme.