Marketing Digjital

...
  •  45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
Suggested Price: 0.00 
Sasia
Category:
Tags: /

Ndekja e trajnimit për Marketing Digjital u mundëson pjesëmarrësve të njihen me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale, procesin e krijimit, analizimit dhe angazhimit me përmbajtje në platformat digjitale. Ndekja e trajnimit për Marketing Digjital u mundëson pjesëmarrësve të njihen me praktikat e menaxhimit të rrjeteve sociale, procesin e krijimit, analizimit dhe angazhimit me përmbajtje në platformat digjitale.