Gjuhë Gjermane A1-B1

...
  • 45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
0.00 
Clear
Sasia

Programi profesional “Gjuhë Gjermane A1-B1 ka për qëllim që të përgatitë nxënësit me njohuritë dhe shkathtësitë e nevojshme në gjuhën gjermane dhe të zhvillojë në vazhdimësi shkathtësitë e tyre receptive dhe produktive si në të folur ashtu edhe në të shkruar dhe përdorimin e gjuhës në situata të ndryshme të jetës dhe profesionit.

Fëmijë

1 fëmijë, 2 fëmijë