Gjuhë Angleze

...
  • 45min
  •  Shqip

  •  Nivelet

  •  Diplomë

Total price:
Suggested Price: 20.00 35.00 
Clear
Sasia

Varësisht nga njohuritë paraprake, ofrojmë të gjitha nivelet e gjuhës angleze. Mësimi realizohet nëpërmjet kurrikulave bashkëkohore të cilat ofrojnë bazën teorike, të ushtrimeve në klasë dhe komunikimit mes vete.

Fëmijë

1 fëmijë, 2 fëmijë