Bëhu partner
i Fluturës!

Rrjeti i partnerëve

Jemi të hapur ndaj bashkëpunimeve me partnerë të rinj për një shoqëri shumëngjyrëshe. Pas aplikimit, secili aplikues për partner i nënshtrohet një vlerësimi bazuar në parimet dhe vizionin e akademisë. Partnerët që i bashkohen vizionit tonë bëhen pjesë e pandashme e zinxhirit tonë funksional që dërgon në arritjen e synimeve tona të përbashkëta. Secili prej partnerëve tanë i shton një ngjyrë më shumë akademisë ‘Flutura’.

Bëhu partner
photo

Rrjetëzim

Akademia ‘Flutura’ ecën sigurt mbi bazën e bashkëpunimit të shëndetshëm me partnerët tanë.

icon

Synime të përbashkëta

Secili nga partnerët e akademisë ‘Flutura’ sjell me vete vlerat e veta unike çka i kontribuojnë arritjes së synimeve tona.

icon

Zinxhiri funksional

Të gjithë partnerët janë pjesë e rëndësishme e zinxhirit funksional të ‘Fluturës’, ku partnerët e mbështesin akademinë me ekspertizën dhe resurset e tyre..

icon

Bashkëpunimi

Në bazë të mirëkuptimit të vazhdueshëm, arrijmë të bashkëpunojmë me njëri-tjetrin për t’i maksimizuar dobitë e akademisë për shoqërinë.

Na kontaktoni!

Për t'u njoftuar me procesin se si mund të bëheni partner
i akademisë, na kontaktoni.