Flutura Lab

Lab përbën një pjesë të rëndësishme të konceptit të akademisë. Përmes Lab do të ofrohet mbështetje për të rinjt, sipërmarrësit dhe bizneset e reja inovative me potencial për zgjerim në tregjet lokale dhe ndërkombëtare. Mbështetja do të ofrohet në forma të ndryshme varësisht nga nevojat specifike të bizneseve fillestare. Secili individ, sipërmarrës dhe biznes fillestar që përmbush kriteret dhe hapat e paracaktuar për pjesëmarrje, mund të përfitojë mbështetje financiare, mentorim dhe hapësira punuese në Inkubatorin e Fluturës.

Abonohu për të marrë njoftime të rregullta mbi Inkubatorin!