Pyetjet më të shpeshta

Akademia “Flutura” është pjesë e Bambus Group-it. Akademia “Flutura” do të shërbejë si vend nga ku do të ofrohen kurse dhe trajnime cilësore në fushat/shkathtësitë më të kërkuara në tregun lokal dhe global me një kornizë bashkëkohore të të mësuarit.

Përderisa arsimimi formal kërkon shumë më shumë investim kohor për përvetësimin mjeshtëror të shkathtësive përkatëse dhe shpeshherë shkathtësitë e ofruara nuk përkojnë me ato të kërkuarat në tregun e punës, akademia ‘Flutura’ vjen si përgjigje ndaj nevojës për një kornizë më praktike që i përgjigjet ritmit dinamik të tregut të punës.

Akademia “Flutura” do të fillojë punë në shtator të këtij viti në Komunën e Drenasit, në qendrën e dedikuar për të dhe do t’i ofrojë rinisë së Drenasit trajnime falas për zhvillim profesional në disa fusha.

Trajnimet do të mbahen në Drenas, në qendrën e dedikuar për Akademinë tonë, në rrugën “Xhevat Demaku”.

Kohëzagjatja e trajnimeve varet nga fusha përkatëse, andaj mund të zgjasin nga 2 deri në 6 muaj.

Për trajnimet tona pa pagesë kanë të drejtë të regjistrohen vetëm nxënësit aktivë në njërën nga shkollat fillore ose të mesme të cilat ndodhen në territorin e Komunës së Drenasit.

Të gjithë individët që e dëshmojnë ekspertizën e tyre në fushat e mbuluara nga akademia mund të aplikojnë për të qenë trajnerë në Akademinë tonë

Të gjitha bizneset, organizatat (jo) qeveritare mund të kërkojnë module të veçanta të trajnimit varësisht nga nevojat e tyre për aftësimin e kapaciteteve njerëzore