Pyetjet më të shpeshta

Akademia është pjesë e Bambus Group-it. Akademia ‘Flutura’ do të shërbejë si vend nga ku do të ofrohen kurse dhe trajnime cilësore në fushat/shkathtësitë më të kërkuara në tregun lokal dhe global me një kornizë bashkëkohore të të mësuarit.

Përderisa arsimimi formal kërkon shumë më shumë investim kohor për përvetësimin mjeshtëror të shkathtësive përkatëse dhe shpeshherë shkathtësitë e ofruara nuk përkojnë me ato të kërkuarat në tregun e punës, akademia ‘Flutura’ vjen si përgjigje ndaj nevojës për një kornizë më praktike që i përgjigjet ritmit dinamik të tregut të punës.

Akademia do ta lansojë programin e plotë në tre muajt e fundit të 2020.

Akademia ‘Flutura’ do të fillojë me trajnime në Drenas, si pikë fillestare, ndërkaq do të zgjerohet edhe në 7 pikat tjera kryesore të Kosovës: Prishtinë, Ferizaj, Lipjan, Gjakovë, Mitrovicë, Vushtrri dhe Pejë.

Kohëzagjatja e trajnimeve varet nga fusha përkatëse, andaj mund të zgjasin nga 2 deri në 6 muaj.

Të drejtë aplikimi do të kenë të gjithë të rinjt prej 16 deri në 27 vjeç.

Të gjithë individët që e dëshmojnë ekspertizën e tyre në fushat e mbuluara nga akademia.

Të gjitha bizneset, organizatat (jo) qeveritare mund të kërkojnë module të veçanta të trajnimit varësisht nga nevojat e tyre për aftësimin e kapaciteteve njerëzore.